Algemene voorwaarden


1 DEZE VOORWAARDEN

1.1 Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar erop wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden waaronder wij de producten die op onze websites op wavespas.com, wavetubs.com, wavedirect.co.uk, wavesupboards.com staan vermeld, aan u leveren.

1.2 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we producten aan u leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat of als u wijzigingen nodig heeft, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

2 INFORMATIE OVER ONS EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

2.1 Wij zijn Wave Direct Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 10899276 en onze maatschappelijke zetel is 9-10 Charlotte Square, Newcastle upon Tyne, NE1 4XF, Verenigd Koninkrijk. Ons geregistreerd btw-nummer is 312991502.

Onze Amerikaanse dochteronderneming is Wave Tubs USA met kantoren op 390 N. Broadway, Suite 120, Jericho, NY 11753.

2.2 Britse en Europese klanten kunnen contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar enquiries@wavedirect.co.uk. Amerikaanse klanten kunnen ons een e-mail sturen op enquiries@wavetubs.com.

2.3 Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

2.4 Wanneer we de woorden "schrijven" of "geschreven" in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3 ONS CONTRACT MET U

3.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail om te bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we u een e-mail sturen om te bevestigen dat uw bestelling is verzonden. Op dat moment komt er een contract tussen u en ons tot stand.

3.2 Indien wij uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en het product niet bij u in rekening brengen. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld of omdat we niet in staat zijn om een leveringstermijn te halen die u hebben opgegeven.

3.3 We zullen een bestelnummer aan uw bestelling toewijzen en u vertellen wat het is wanneer we uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt vertellen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

3.4 Onze website is in de eerste plaats bedoeld voor de promotie van onze producten in het VK en de VS. We kunnen echter bestellingen accepteren van en leveren aan adressen buiten deze landen.

4 JOUW STATUS

4.1 Door een bestelling te plaatsen via onze site, garandeert u dat:

4.1.1 u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan;

4.1.2 je bent minimaal 16 jaar oud;

4.1.3 U koopt producten voor privé- en huishoudelijk gebruik en niet voor wederverkoop in het kader van een bedrijf.

5 ONZE STATUS

5.1 We kunnen op onze site links plaatsen naar de websites van andere bedrijven, al dan niet aan ons gelieerd. We kunnen niet garanderen dat producten die u koopt van bedrijven naar wiens website we een link naar onze site hebben geplaatst, van bevredigende kwaliteit zullen zijn, en dergelijke garanties worden door ons absoluut AFGEWEZEN. Deze DISCLAIMER heeft geen invloed op uw wettelijke rechten jegens de externe verkoper.

6 ONZE PRODUCTEN

6.1 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn slechts ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen.

6.2 De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

6.3 Bepaalde producten worden op abonnementsbasis ter beschikking gesteld. Zodra uw abonnement is gestart, wordt u voor elke uitgave van uw abonnementsproduct met het aangegeven interval in rekening gebracht. U kunt uw abonnement op elk moment beëindigen door naar het gedeelte "Mijn account" van de website te gaan en de relevante opties te vinden, of door contact op te nemen met onze klantenservice op de hierboven vermelde e-mailadressen.

7 UW RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

Als u een wijziging wilt aanbrengen in het door u bestelde product, neem dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, de leveringstijd of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van uw gevraagde wijziging en vragen we u te bevestigen of u door wilt gaan met de wijziging.

8 ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

8.1 Wij kunnen het product wijzigen:

8.1.1 om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven; en/of

8.1.2 kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van het product.

8.2 In het geval dat we niet in staat zijn om artikelen uit onze inklaringssectie te vervullen, wordt een terugbetaling uitgevoerd en wordt er een kennisgeving per e-mail verzonden.

8.3 Bovendien, zoals we u hebben geïnformeerd in de beschrijving van het product op onze website, kunnen we de volgende wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of het product, maar als we dit doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunt u vervolgens contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en ontvang een volledige terugbetaling voordat de wijzigingen van kracht worden:

9 HET LEVEREN VAN DE PRODUCTEN

9.1 De bezorgkosten zijn zoals aan u getoond op onze website.

9.2 Tijdens het bestelproces laten we je weten wanneer we de producten aan je leveren. Als de producten lopende abonnementen zijn, vertellen we je tijdens het bestelproces ook wanneer en hoe je het contract kunt beëindigen. Als er geen leveringsdatum is vermeld, zullen wij de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is bij u afleveren.

9.3 Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor u hebt betaald maar niet hebt ontvangen.

9.4 Als er niemand op uw adres beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen en de producten niet door uw brievenbus kunnen worden verzonden, zal onze koerier waar mogelijk proberen u een briefje achter te laten met informatie over hoe u de levering kunt herschikken in overeenstemming met hun voorwaarden * Hoewel standaard koerierspraktijken is momenteel tijdelijk opgeschort vanwege Covid.

9.5 Als u na een mislukte levering aan u de levering niet opnieuw regelt of ze niet ophaalt bij een leveringsdepot, zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen wij u verdere leveringskosten in rekening brengen. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of de levering of afhaling opnieuw te regelen, kunnen we het contract beëindigen en is clausule 12.2 van toepassing.

9.6 Je hebt wettelijke rechten als we producten te laat leveren. Als we de leveringstermijn voor producten missen, mag u het contract als beëindigd beschouwen als een van de volgende situaties van toepassing is:

9.6.1 we hebben geweigerd de producten te leveren;

9.6.2 levering binnen de leveringstermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

9.6.3 je hebt ons, voordat we je bestelling accepteerden, laten weten dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.

9.7 Als u het contract niet onmiddellijk als beëindigd wilt beschouwen, of niet het recht hebt om dit te doen op grond van artikel 9.6, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt de contract als een einde als we de nieuwe deadline niet halen.

9.8 Als u ervoor kiest om het contract als beëindigd te beschouwen wegens te late levering onder clausule 9.6 of clausule 9.7, kunt u uw bestelling annuleren voor elk van de producten of producten die zijn geleverd weigeren. Als je wilt, kun je de bestelling voor sommige van die producten (niet allemaal) weigeren of annuleren, tenzij het opsplitsen ervan hun waarde aanzienlijk zou verminderen. Daarna zullen wij alle bedragen die u aan ons heeft betaald voor de geannuleerde producten en hun levering terugbetalen. Als de producten bij u zijn afgeleverd, moet u ze ofwel persoonlijk terugbrengen naar waar u ze hebt gekocht, ze naar ons terugsturen of (als ze niet geschikt zijn voor verzending) ons toestaan ze bij u op te halen. Wij betalen de kosten van verzending of ophaling. Stuur een e-mail naar de klantenservice op enquiries@wavedirect.co.uk voor een retourlabel of om het ophalen te regelen.

9.9 Het product is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we het product afleveren op het adres dat u ons hebt opgegeven.

9.10 Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens van u nodig hebben om de producten aan u te kunnen leveren, bijvoorbeeld de door u gekozen opties, persoonsgegevens en bankgegevens. Zo ja, dan staat dit bij de productomschrijving op onze website vermeld. Wij nemen schriftelijk contact met u op om deze gegevens op te vragen. Als u ons deze informatie niet verstrekt binnen een redelijke termijn nadat wij erom hebben gevraagd, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, kunnen we ofwel het contract beëindigen (en clausule 12.2 is van toepassing) of een extra vergoeding van een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor het extra werk dat daardoor nodig is. We zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat u ons niet de informatie geeft die we nodig hebben binnen een redelijke termijn nadat we erom hebben gevraagd.

9.11 Het kan zijn dat wij de levering van een product moeten opschorten om:

9.11.1 technische problemen afhandelen of kleine technische wijzigingen aanbrengen;

9.11.2 het product bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven;

9.11.3 wijzigingen aan het product aanbrengen zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie clausule 8).

9.12 We zullen vooraf contact met u opnemen om u te vertellen dat we de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of een noodgeval is. Als we het product moeten opschorten, passen we de prijs aan zodat u niet voor producten betaalt terwijl ze zijn opgeschort. U kunt contact met ons opnemen om het contract voor een product te beëindigen als we het opschorten, of u vertellen dat we het gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan 10 dagen en we zullen alle bedragen terugbetalen die u vooraf hebt betaald voor de product voor de periode nadat u het contract heeft beëindigd.

10 UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEINDIGEN

10.1 Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, zijn afhankelijk van wat u heeft gekocht, of er iets mis mee is, hoe we presteren en wanneer u besluit het contract te beëindigen:

10.1.1 als wat u hebt gekocht defect is of verkeerd is beschreven, heeft u mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen), zie clausule 13;

10.1.2 als u het contract wilt beëindigen vanwege iets dat we hebben gedaan of hebben gezegd dat we gaan doen, zie artikel 10.2;

10.1.3 als u zojuist van gedachten bent veranderd over het product, zie clausule 10.3. U kunt mogelijk een terugbetaling krijgen als u zich binnen de bedenktijd bevindt, maar dit kan onderhevig zijn aan inhoudingen en u moet de kosten van het terugzenden van goederen betalen;

10.1.4 in alle andere gevallen (als wij geen schuld hebben en er geen recht is om van gedachten te veranderen), zie clausule 10.6.

10.2 Als u een contract beëindigt om een reden uiteengezet in clausules 10.2.1 tot 10.2.5 hieronder, eindigt het contract onmiddellijk en zullen wij u volledig terugbetalen voor alle producten die niet zijn geleverd, en u kunt ook recht hebben op tot vergoeding. De redenen zijn:

10.2.1 we hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie clausule 8.2);

10.2.2 we hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u wilt niet verder gaan;

10.2.3 er bestaat een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle;

10.2.4 we hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort, of laten u weten dat we ze gaan opschorten om technische redenen, in elk geval voor een periode van meer dan 10 dagen; of

10.2.5 u heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan.

10.3 Voor de meeste online gekochte producten heeft u het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen. Deze rechten op grond van de Regeling consumentenovereenkomsten 2013 worden in deze voorwaarden nader toegelicht.

10.4 U hebt niet het recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot:

10.4.1 producten die zijn verzegeld voor gezondheidsbescherming of hygiënedoeleinden, zodra deze zijn verzegeld nadat u ze hebt ontvangen;

10.4.2 verzegelde producten, zodra deze producten zijn ontzegeld nadat u ze hebt ontvangen; en

10.4.3 alle producten die na levering onafscheidelijk vermengd raken met andere artikelen.

10.5 Hoe lang je hebt hangt af van wat je hebt besteld en hoe het wordt bezorgd.

10.5.1 Zo ja, dan heb je 14 dagen na de dag dat we je een e-mail sturen om te bevestigen dat we je bestelling accepteren.

10.5.2 zo ja, dan heb je 14 dagen vanaf de dag dat jij (of iemand die je aanwijst) de goederen ontvangt, tenzij:

(a) In dit geval heeft u tot 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de laatste levering heeft ontvangen, om van gedachten te veranderen over de goederen.

(b) In dit geval heeft u tot 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de eerste levering van de goederen heeft ontvangen.

10.6 Als u geen andere rechten heeft om het contract te beëindigen (zie clausule 10.1), kunt u nog steeds contact met ons opnemen voordat het is voltooid en ons vertellen dat u het wilt beëindigen. Als u dit doet, wordt het contract onmiddellijk beëindigd en zullen we alle door u betaalde bedragen voor niet geleverde producten terugbetalen, maar we kunnen van die terugbetaling een redelijke vergoeding voor de nettokosten in mindering brengen (of, als u geen voorschot hebt betaald, u in rekening brengen) wij zullen oplopen als gevolg van uw beëindiging van het contract.

11 HOE HET CONTRACT MET ONS TE BEINDIGEN (INCLUSIEF ALS U VAN GEDENKEN BENT)

11.1 Om het contract met ons te beëindigen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar enquiries@wavedirect.co.uk. Geef uw naam, thuisadres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op.

11.2 Als u het contract om welke reden dan ook beëindigt nadat producten naar u zijn verzonden of u deze heeft ontvangen, moet u deze aan ons retourneren. U moet de goederen naar ons terugsturen. Stuur een e-mail naar enquiries@wavedirect.co.uk voor een gefrankeerde retourenvelop of om het ophalen per koerier te regelen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u de goederen opsturen binnen 14 dagen nadat u ons heeft meegedeeld dat u het contract wilt beëindigen.

11.3 Wij vergoeden de kosten van retour:

11.3.1 als de producten defect zijn of verkeerd beschrijven;

11.3.2 als u het contract beëindigt omdat we u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle of omdat u een wettelijk recht hebt om dit doen als gevolg van iets dat we verkeerd hebben gedaan; of

In alle andere omstandigheden (ook wanneer u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten van terugzending betalen.

11.4 We betalen je de prijs terug die je voor de producten hebt betaald, inclusief bezorgkosten, op de manier die je hebt gebruikt voor de betaling. We kunnen echter inhoudingen op de prijs doen, zoals hieronder beschreven.

11.5 Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen:

11.5.1 We kunnen uw restitutie van de prijs (exclusief leveringskosten) verminderen om eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling op een manier die in een winkel niet is toegestaan. Als we u de betaalde prijs terugbetalen voordat we de goederen hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet u ons een passend bedrag betalen.

11.5.2 De maximale terugbetaling voor bezorgkosten zijn de kosten van bezorging via de goedkoopste bezorgmethode die we aanbieden. Als we bijvoorbeeld levering van een product binnen 3-5 dagen tegen één prijs aanbieden, maar u ervoor kiest om het product binnen 24 uur te laten leveren tegen hogere kosten, dan zullen we alleen terugbetalen wat u zou hebben betaald voor de goedkopere bezorgoptie.

11.6 We zullen alle aan u verschuldigde terugbetalingen zo snel mogelijk uitvoeren. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen:

11.6.1 Als de producten goederen zijn en we niet hebben aangeboden ze af te halen, wordt uw terugbetaling gedaan binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we het product van u hebben ontvangen of, indien eerder, de dag waarop u ons bewijs dat u het product naar ons heeft teruggestuurd. Voor informatie over hoe u een product aan ons kunt retourneren, zie artikel 9.8.

11.6.2 In alle andere gevallen zal uw terugbetaling plaatsvinden binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van gedachten bent veranderd.

12 ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEINDIGEN

12.1 We kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u te schrijven als:

12.1.1 u betaalt niet direct aan ons;

12.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die voor ons nodig is om de producten te leveren; of

12.1.3 u geeft ons niet binnen een redelijke termijn toestemming om de producten bij u af te leveren of bij ons op te halen.

12.2 Als we het contract beëindigen in de situaties die zijn uiteengezet in clausule 12.1, zullen we al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen u een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de nettokosten die we zullen maken als gevolg van je verbreekt het contract.

13 ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

13.1 Als je vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons een e-mail sturen op enquiries@wavedirect.co.uk.

13.2 We zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie het onderstaande kader voor een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot het product. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.

Samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Ga voor gedetailleerde informatie naar de Citizens Advice-website www.adviceguide.org.uk of bel 03454 04 05 06.

Als uw product goederen is, zegt de Consumer Rights Act 2015 dat goederen moeten zijn zoals beschreven, geschikt voor het doel en van bevredigende kwaliteit. Tijdens de verwachte levensduur van uw product geven uw wettelijke rechten u recht op het volgende:

  • tot 30 dagen: als uw artikel defect is, kunt u uw geld terugkrijgen.
  • tot zes maanden: als je defecte artikel niet kan worden gerepareerd of vervangen, heb je in de meeste gevallen recht op volledige terugbetaling.
  • tot zes jaar: als het item naar verwachting tot zes jaar meegaat, heeft u mogelijk recht op reparatie of vervanging, of, als dat niet werkt, een deel van uw geld terug

13.3 Als u uw wettelijke rechten om producten af te wijzen wilt uitoefenen, moet u ze ofwel persoonlijk terugsturen naar waar u ze hebt gekocht, ze naar ons terugsturen of (als ze niet geschikt zijn voor verzending) ons toestaan ze bij u op te halen. Wij betalen de kosten van verzending of ophaling. Stuur een e-mail naar de klantenservice op enquiries@wavedirect.co.uk voor een retourlabel of om het ophalen te regelen.

14 PRIJS EN BETALING

14.1 De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's bij het plaatsen van uw bestelling. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van het product dat aan u wordt geadviseerd correct is. Zie echter clausule 14.3 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

14.2 Als het btw-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop we het product leveren, passen we het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt .

14.3 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen, onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat we uw bestelling accepteren, zodat, wanneer de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan onze vermelde prijs op uw besteldatum, we het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de vermelde prijs, nemen we contact met u op voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren. Als we uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen we het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald en de aan u geleverde goederen terugsturen .

14.4 Wij accepteren betalingen met MasterCard, Visa en Paypal. De betaling wordt gedaan op het moment van aankoop.

14.5 Klarna: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

- Vast bedrag tegoed

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna kunt u vinden hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarn's privacyverklaring

14.6 Als u denkt dat een factuur onjuist is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om ons dit te laten weten.

15 INVOERRECHT

15.1 Als u producten van onze site bestelt voor levering buiten het VK, kunnen ze onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de levering de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en de hoogte ervan niet kunnen voorspellen. Neem contact op met het lokale douanekantoor in het rechtsgebied waarbinnen de levering moet plaatsvinden voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst.

15.2 Houd er ook rekening mee dat u moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de producten bestemd zijn en het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van dergelijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.

16 ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DIE U LIJDT

16.1 Als we deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die is niet te voorzien. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren, ofwel als u en wij op het moment van het sluiten van de overeenkomst wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons had besproken.

16.2 Wij leveren de producten uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. Alle garanties die voor huishoudelijke doeleinden op de producten van toepassing zouden zijn, komen eveneens te vervallen.

17 HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke informatie en gegevens gebruiken.

18 ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

18.1 Alle door u aan ons verstrekte kennisgevingen moeten worden gericht aan Wave Direct Ltd en in het VK moeten worden bezorgd aan 9-10 Charlotte Square, Newcastle upon Tyne NE1 4XF, Verenigd Koninkrijk. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres of postadres dat u ons opgeeft bij het plaatsen van een bestelling. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn betekend onmiddellijk wanneer ze op onze website worden geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, zal het voldoende zijn om, in het geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een e-mail, dat die e- post is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

18.2 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

18.3 U mag uw rechten of uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden alleen aan een ander overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.

18.4 Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de voorwaarden af te dwingen.

18.5 Elk van de clausules van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

18.6 Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u krachtens deze voorwaarden moet doen, of als we vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw contractbreuk, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen maar de producten blijven leveren, kunnen wij u alsnog vragen om de betaling op een later tijdstip te doen.

18.7 Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot de producten gerechtelijke stappen ondernemen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.

19. KLARNA
 
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:


- Betaal later 

-  Betaal in 3 termijnen

 Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna kunt u vinden hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarn's privacyverklaring